Vem blir du under press?

VEM BLIR DU UNDER PRESS?

Förblir du öppen och mottaglig eller sluter du dig och krymper dig in i försvarsmekanismer.

Vårt mänskliga grundbeteende är att gå i försvar när vi utsätts för stress, press, attack eller fara av något slag.  Det är mänskligt.

Ett fåtal människor är ”grundprogrammerade” att reagera med öppenhet på stress och press. En del har tränat sig att ha tryggheten att vara stillheten mitt i stormen och tänka klart.

Framförallt har vi människor svårt att erkänna våra egna fel och brister, våra egna tillkortakommanden, släppa taget och lära oss nytt. Hellre dör vi eller drar i krig! Eller, vi projicerar vilt på någon annan.

Press är en oundviklig känsla som vi upplever från tid till tid. Just nu är den kanske större än på länge.

Att uppleva och känna konstant press och stress kan leda till allvarlig utmattning och sjukdom, ex depression, PTSD. Men det jag vill belysa här är att det plockar fram våra mest destruktiva sidor där vi skadar oss själva eller andra.

Som chefer och ledare är en av våra viktigaste uppgifter att vara trygg i vår egen sårbarhet så att vi kan möta andra i deras. Bara det kan vara en stressfylld utmaning om vi inte känner vår egen sårbarhet.

Vem blir vi under press?

-> Kan vi hantera press och fortsätta skapa resultat?

-> Kan vi hantera press, vara öppen och skapa goda resultat?

-> Kan vi hantera press, vara öppen och medmänsklig, vara i balans oavsett omständighet och skapa fantastiska resultat?

-> Kan vi hantera press så att vi är harmonin som löser upp pressen och frigör potentialen som leder till framgång? Utan att flytta, förändra eller döma någon eller något i vår omgivning.

Är det ens möjligt att vara en person med den typen av supermedvetna krafter?

Så klart det är. Men inte alltid, vi kommer att stöta på okända utmaningar, saker vi inte varit utsatta för tidigare. Vi är människor inte robotar.

Medicinen att hantera press är medveten medkänsla / självmedkänsla.

Hur gör detta oss till smartare chefer/ledare?

När vi lär känna vår mänsklighet blir vi mer motståndskraftiga mot press och hanterar nya situationer bättre. Vårt ”immunförsvar” mot stress och press ökar och vi blir mer resilienta. Vi bygger förmågan att möta utmaningar med öppenhet, mottaglighet och klokskap. Vi ökar vår medvetenhet och vi fattar beslut som är hållbara.

Vilket syns både i vårt personliga som bolagets bokslut.

Tack! för att du tagit del av mitt inlägg, skriv gärna en rad till mig på PM eller i inlägget om vad du tyckte!

STAYFUN – Vi skapar rörelse!

www.stayfundevelopment.se

#executivecoaching #ledarskap #leadership #personligutveckling #teknologi#energi #corporateculture

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *