Monthly Archives: oktober 2023

Vem blir du under press?

VEM BLIR DU UNDER PRESS? Förblir du öppen och mottaglig eller sluter du dig och krymper dig in i försvarsmekanismer. Vårt mänskliga grundbeteende är att gå i försvar när vi utsätts för stress, press, attack eller fara av något slag.  Det är mänskligt. Ett fåtal människor är ”grundprogrammerade” att reagera med öppenhet på stress och press. […]