Skapa gynnsamma beteenden – skapa rörelse

Lednings Utveckling

Ledningsutveckling skapar en välfungerande och hållbar verksamhet för ledningsgruppen och anställda i organisationen.

Skapar strategier och effektiv ledningsgrupp och ledningsarbete

Ledningsgrupp

Framgångsrikt ledningsarbete grundar sig i hur väl individerna i ledningsgruppen fungerar tillsammans. Hävstången av ett väl fungerande och utvecklande ledningsarbete är lika stor som den skada ett dysfunktionellt ledningsarbete har på organisationen.

Jag stödjer er att utveckla er förmåga till att skapa ett framgångsrikt ledningsarbete som gör att organisationen flyger på egen hand.

Jag hjälper er med alla delar av vad ett fungerande ledningsarbete handlar om, struktur, kultur, kommunikation, ledarskap m.m

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med ledningsutveckling och av att stödja ledningsgrupper i deras utveckling.

Läs mer

Corporate Culture

Organisationskultur är ett hett ämne på många organisationers lista och de flesta har hört uttrycket Culture eats Strategy for breakfast. Men stämmer det egentligen?

I arbetet med organisationskultur är det många som enbart fokuserar på de mänskliga värdena och tror det löser allt men de strukturella mekanismerna ska inte underskattas. Det man ska veta är att organisationskultur är en komplex komposition av organisatoriska strukturer och mänskliga strukturer.

Vi hjälper er att finna kompositionen av strukturer och beteenden som skapar en kultur som gör att ni uppnår det ni vill. Detta gör vi genom att involvera människorna så att vi förankrar och integrerar nästa version av hur ni fungerar tillsammans i en och samma rörelse.

Läs mer
Organisationskultur - Hjälper till med organisationsförändringar och få synergier i organisationskulturer.
Organisationsutveckling och processer som skapar bättre resultat, Jag hjälper er!

Organisationsutveckling

Allting hänger ihop och allting rör sig, hela tiden.

Som vi ser det handlar organisationsutveckling om att skapa en välfungerande helhet och att belysa alla delar av en organisation för att se vilka delar som kan behöva justeras för att åstadkomma det.

Organisationsutveckling är en ständigt pågående process där vi måste skruva på system, processer, organisationsstrukturer, information/data och utveckla människorna hela tiden.

Så fort vi stannar av detta arbete så börjar vi ackumulera utvecklingsskuld. Det vill säga att vi börjar samla på oss förändringsbehov som om de inte genomförs kommer kräva omfattande förändringsprocesser och projekt för att ta ett kliv. Vilket både är kostsamt och tar kraft från en framåtriktad energirörelse.

Vi hjälper er med organisationsutveckling och samtidigt hjälper vi er med att hitta arbetsätt som gör att ni får ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

Läs mer