Ledningsgrupp

Har er ledningsgrupp ett utvecklande samarbete av hög kvalitet?

Ger det ledning till organisationen?

Ledningsgruppsutveckling för framgångsrika ledare och tydliga resultat.

Ledningsarbete handlar till begränsad del om att fatta beslut. Det handlar i huvudsak om att arbeta med det som organisationen ska ta ledning av i sitt vardagliga självständiga arbete. I en väl fungerande organisation vet människor hur de ska prioritera, vilka beslut som ska fattas och på vilka grunder.

En väl fungerande ledningsgrupp och ett väl fungerande ledningsarbetet gör just det den är tänkt att göra, leda organisationen till resultat! Ledningsarbetets fokus är att skapa det som ger vägledning till att organisationen självständigt kan inspirera, motivera och leda sig i vardagen medan uppdrag och uppgifter genomförs.

Grundläggande för detta är att systematiskt arbeta med de byggstenar som skapar en framgångsrik plattform för organisationen att verka ifrån.

Ledningsgruppens arbete innebär till stor del att fatta beslut om strategiska förändringar i det som ger ledning för organisationen eller diskutera hur man skapar ”nya” pengar. En missuppfattning, och hur det många gånger fungerar, är att ledningsgruppen fattar beslut om en mängd operativa detaljfrågor eller för långdragna diskussioner om oförberedda ärenden. Vilket är ett tecken på att ledningsarbetet inte har proaktivt fokus och det är ett stort energislöseri.

Jag har lång erfarenhet av ledningsarbete och av att hjälpa ledningsgrupper att finna ett starkt och utvecklande samarbete av hög kvalitet.

Ett vanligt upplägg för en kund är:

  • Assessment av ledningsgruppens arbete
    Denna består av intervjuer med respektive ledningsmedlem samt en två-dagars workshop där nuläget, önskat läge och plan för utveckling analyseras och skapas överenskommelse om.Dagar som brukar vara djupt transformerande för deltagarna.
  • Utgående från Assessment definieras en plan för minst sex månader där jag coachar ledningsgruppen, i enskilda samtal, tillsammans vid specifika tillfällen samt deltar som coach/observatör på ordinarie ledningsmöten.Allt för att er investering ska få bestående effekter.

P.S Slösa inte bort er tid på ineffektiva ledningsmöte, ni är värda mer än så! Gör något åt det!

Kontakta mig för att diskutera dina behov!

Kontakta mig!