Corporate Culture

Har ni en kultur som stärker varumärket inifrån?

Ger den energi och välmående?

Skapa en hållbar och positiv organisationskultur som stärker varumärket inifrån.

Organisationskultur är ett hett ämne på många organisationers agenda och de flesta har hört uttrycket Culture eats Strategy for breakfast. Men stämmer det egentligen?

I arbete med organisationskultur är det många som enbart fokuserar på de mänskliga eller mjuka värdena och tror det löser allt men de strukturella mekanismerna ska inte underskattas. Det man ska veta är att organisationskultur är en komplex komposition av organisatoriska strukturer och mänskliga strukturer.

Effekten av denna komposition är det vi upplever i vardagen och kan läsa av i bokslutet.

Hur kommer det sig att exempelvis två organisationer som har identiska grunduppgifter kan skilja sig åt drastiskt? Hur kommer det sig att två välfungerande organisationer vid en sammanslagning slutar fungera. Det beror på att vi har skapat mönster av hur vi tänker, agerar och fungerar som vi repeterar när vi löser våra uppgifter i vardagen, när organisationer slås samman så kortsluter de varandra om vi inte har hanterat detta i förändringen.

Jag hjälper er att finna kompositionen av strukturer och beteenden som skapar en kultur som gör att ni uppnår det ni vill. Detta gör vi genom att involvera människorna så att vi förankrar och integrerar nästa version av hur ni fungerar tillsammans i en och samma rörelse.

Jag erbjuder hjälp för företag att skapa processer för en hållbar och positiv organisationskultur. Jag erbjuder alltifrån inspirationsföredrag om organisations kultur till fullskaliga transformationsprojekt som jag skräddarsyr tillsammans med er.

Situationer där en genomtänkt kulturstrategi är extra verksamt och kulturen ställs på prov:

  • Mergers den viktigaste fasen av ett lyckat förvärv, då investeringen ska realiseras.
  • Omställningsarbeten – där kulturen är avgörande för bibehållen motivation.
  • Tillväxtperioder där verksamheten ska skalas upp och förändring motas positivt.
  • Teknologiskiften där öppenhet för nya arbetssätt är avgörande för framgång.

Kontakta mig för att diskutera dina behov!

Kontakta mig!