Organisationsutveckling

Levererar organisationen de resultat ni behöver?

Har organisationen rätt komposition eller finns det svaga delar?

Jag hjälper er med en välfungerande organisation som levererar resultat!

Allting hänger ihop och allting rör sig, hela tiden.

Organisering handlar om att ha en välfungerande helhet i harmoni och balans som håller höjden hållbart. För att få detta behöver man belysa alla delar av en organisation för att se vilka delar som kan behöva justeras för att åstadkomma det.

Organisationsutveckling är en ständigt pågående process där vi måste skruva på system, processer, organisationsstrukturer, information/data och utveckla människorna hela tiden. Då gäller det att ha sin arkitektur i linje med sina ambitioner.

Så fort vi stannar av detta arbete så börjar vi ackumulera utvecklingsskuld*. Det vill säga att vi börjar samla på oss förändringsbehov som om de inte genomförs kommer kräva omfattande förändringsprocesser och projekt för att ta ett kliv. Vilket både är kostsamt och tar kraft från en framåtriktad energirörelse, situationer med stor utvecklingsskuld skapar tröga organisationer och stagnation.

Affärsnyttan av en välfungerande organisation är operationell excellens, d.v.s optimal användning av resurser. Vilket är standard att eftersträva i ett modernt företag.

Exempelvis:

  • Effektiva flöden.
  • Tydliga mål och strategier.
  • Information som underlättar beslut.
  • Ledning som är lätt att följa och förstå.

Vi som jobbar med att leda organisationer är vana att läsa av detta i vårt bokslut, men vi har inte alltid tid att ge uppmärksamhet åt de grundläggande orsakerna till att resultat inte blir som vi önskar oss.

Jag hjälper er med processer för er organisationsutveckling och samtidigt hjälper jag er med att hitta arbetsätt som möjligör att ni får ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

Kontakta mig för att diskutera dina behov!

Kontakta mig!