Uppgradera dig – skapa rörelse

Ledarskap

Hjälper ledare att hitta sin egna väg till framgång – coaching för team och individer.

Utvecklar ledarskap hos ledare och ledningsgrupper.

Transformativt Ledarskap

Ledarskap är att genom lyssnande, ord och handling inspirera medmänniskor i vardagen. Ledare är något andra gör oss till genom att de av fri vilja väljer att följa oss. Annars är vi bara en person i en position med makt. Detta är en grundläggande definition på ledarskap.

Vi tränar människor att utveckla sin förmåga att leda. Vi baserar vårt arbete på vedertagna teorier och metoder, exempelvis Transformativt Leadership.

Läs mer om tjänsten eller kontakta oss för att förutsättningslöst prata om era behov.

Läs mer

Performance coaching

Ibland händer det att vi i vår roll inte uppnår de resultat vi förväntas nå eller det vi själva vill i det vi förutsatt oss att lyckas med.

Performance coachning syftar till att finna sammansättningen av komponenter som gör att de önskade resultaten uppnås samtidigt som individen får en ökad kapacitet att hållbart kunna nå nästa steg i sin personliga och professionella utveckling.

Läs mer om tjänsten eller kontakta oss för att förutsättningslöst prata om era behov.

Läs mer
Organisation och ledarutveckling. STAYFUN Varberg
Mental träning, mental coaching, mental styrka

Mental träning

Optimera din mentala prestanda och ta ditt ledarskap till nya höjder med vårt exklusiva erbjudande om mental träning för chefer och executives!

Vi förstår att framgångsrikt ledarskap inte bara handlar om affärsstrategier och siffror. Det handlar om att vara i toppform mentalt för att fatta snabba och kloka beslut, navigera genom utmaningar och inspirera ditt team till överlägsenhetLäs mer om tjänsten eller kontakta oss för att förutsättningslöst prata om era behov.

Läs mer