Interim Management
Hyr kraft – skapa rörelse

Interim Management

Förmåga att göra förändringar på kort tid som ger snabba resultat

Interim management

Jag åtar mig kortare eller längre uppdrag som chef och ledare i organisationer och har erfarenhet av att hyras in på tidsbegränsade uppdrag.

Jag har bred erfarenhet från olika branscher med en skicklighet i att vägleda och inspirera organisationer mot gemensamma mål. Erfarenhet från områden som IT/Digitalisering, HR, Utveckling, Kommunikation, Marknad, Sälj, Affärsutveckling och Management generellt.

Jag har arbetat med transformationsuppdrag, som bolagsammanslagningar, IT-organisationer, HR-transformation, kultur och ledarskap, lednings-/ledarutveckling, strategi och coaching i stora och små bolag, exempelvis energibolag, managementkonsultbolag, kommunorganisationer, globala bolag och fortune 500 bolag.

Situationer jag utifrån erfarenhet kan rekommendera att hyra in kompetens vid:

  • När en nyckelperson slutar och ersätta denne under tiden som rekrytering sker. Detta istället för att skapa ökad belastning på organisationen med ex dubbla roller för någon i organisationen.
  • Vid en omställning eller bolagssammanslagning, som en tillfällig chef som håller ihop förändringen tills dess nya strukturer kommit på plats.
  • Längre föräldraledigheter, sjukdom eller rehab situationer.
  • Komplexa utmaningar som kräver extra kompetens.
  • Ni är varmt välkomna att förutsättningslöst prata om era behov!

Många gånger väljer organisationer att istället för att ta in kompetens tillfälligt öka belastningen på befintlig personal med följden att organisationen tappar tempo och personer riskerar bli överbelastade.

Kontakta mig för att diskutera ert behov och hur vi kan hjälpa er!

Kontakta mig!